AFRIKAANS

------------------------------

LNR (Landbou Navorsingsraad)

DNAinGMP

Die LNRse DNS afdeling het saam met GMP en die Staats veeartseny, Gauteng streek n loods projek gedoen

n Boer on die Hammanskraal area was geselekteer, gekonsulteer en onderneem om betrokke te wees.

------------------------------

1. Mev. Dorah Matlou se besonderhede was in haar PROFIEL in die GMPBasic sagteware sisteem toegevoeg.

2. Mev. Matlou se diere was geprosesseer met die volgende produkte en toetse:

a. ID Tag (GMPTAG) was aan elke dier se oor gevoeg.
Elke dier se individuele data was teenoor die se ID Tag gelaai.


Die blou tag (oop punt, herbruikbare, nie- permamnent of permanente visuele nommer nie)

                     vs

die ID Tag (Geel GMPTAG) op die regter kant (linker oor). Die oorplaatjie is nie herbruikbaar nie, PEUTER sigbaar, met n unieke mens / masjien leesbare nommer en kode.

Hierdie is gekoppel aan die GMPBasic SENTRALE DATABASIS waarby van die Staats veeartseny afdelings blootstelling gehad het en gebruik vir aanmeldbare siektes met vee eienaars in hul streek. Hul het al data hiervandaan op gestuur na die sentrale databasis.

------------------------------

b. LIDCAT sterthaar monsters met haar follikel punte by vir goeie DNS materiaal van elke dier.

------------------------------

c. Die Staats veeartseny dept. het bloed monsters getrek vir die toets van BM (besmetlike misgeboorte). Die was uitgevoer deur Mnr. Ali Masipa se span (DGT = Diere gesondheids tegnoloog) 

------------------------------

d. Elke LIDCAT monster was op rekord geplaas, teenoor die dier in GMPBasic en die databasis. Elke sakkie word ook met n peutersigbare seel toegemaak en dan na die LNR gestuur vir berging en toetsing later indien nodig. Hierdeur word kostes tot slegs die materiaal en stoor kostes beperk. Ongeveer R20.00 per dier. Volledige toetse kos ongeveer R 150.00 per dier.

------------------------------

e. Die unieke ID Tag nommer op elke dier was ook op die twee gepaarde LIDCAT sakkies gemerk.

------------------------------

f. Hierdie duplikaat stelle per dier word dan na die LNR, te Irene kantore in Pretoria gestuur. Die LIDCAT stert weefsels monsters word daar gerigestreer en in twee aparte geboue in veilige bewaring gestoor tot benodig word.

------------------------------

g. HET u geweet dat u diere ge-identifiseer kan word vir die volgende sake:

- veediefstal gevalle

- Ouerskap bepalings

- Inteling bepaling

------------------------------

h. Elke dier was ook voorkomend inge-ent teen n reeks aansteeklike siektes.

------------------------------

i. Diere se gewig rekords was gemeet d.m.v die vark / bees gewigs maatband. Hierdie gewigte was dan ook teenoor elke dier se profiel gelaai. Gewig rekords word gebruik om te bepaal wat die dier se groei vermoeens of liggaamsgewig is op n sekere stadium in n seisoen. Die kan ook gebruik word om speengewig te bepaal asook kritiese paar massa te meet vir eerste dek verse.

------------------------------

j. Die span  teenwoordig op die dag.

WEL GEDAAN MEV. MATLOU !
U vee is nou op die groeiende lewendehawe databasis bygevoeg.

------------------------------

k. Mev Dorah Matlou, illustreer dat haar selfoon opvangs het in die bosse op die plaas. Swak ontvangs maar nog genoeg.

------------------------------

Vir verdere iligting oor die LIDCAT prosedures kontack asseblief:

ARC Project Page

------------------------------

 

Vir besonderhede aangaande die ID Tags en GMPBasic sisteem gebruik die bogaande kontak inligting.

------------------------------

Gesondheids produk evaluering:

Wil u graag weet wat dink ons van n geregistreerde produk ?

Wil u advies ontvang oor die geskikste produk vir u kudde in ons opinie ?

Kontak ons, verskaf sekere inligting aan ons en dan sal ons vir u kan bystaan.

Implementeer die GMPBasic sisteem en ons sal u met die bostaande produk advies diens kan bystaan.

------------------------------

 

 


 

------------------------------

ID Tag, LIDCAT (DNS materiaal) kolleksie en ander toetse en prosedures op die dag gedoen.

DIe inligting word in die GMPBasic lewendehawe rekenaar program gelaai.

Goeie kopklamp met goeie kop beheer. Die vergemaklik die hantering met minder stres en beserings aan diere en hanteerders.

Bloed monster, DNS, produkte entings vir siekte beheer. Indien akkurat in die veld gelaai word maak dat daar nie onnodige dubbele werk later weer by die kantoor hoef te geskied nie.

Beeste se stert hare met wortel materiaal wat later vir toetse gebruik kan word.

Diere weeg, ent in n goeie drukgang sisteem. Al is dit mobiel.

Die lede van die loods projek

Mrs Dorah Matlou, wys hier dat haar selfoon sien het. Die sein was swak maar voldoende vir die GMPBasic sisteem om met die sentrale databasis te kon kommunikeer en die data suksesvol, sommer so vanuit die veld op te stuur !!!

------------------------------

Plaas u bestelling van LIDCAT toets stelle by:

Rachelle - 083 630 7181

contact@gmpbasic.co.za

------------------------------

Contact Us