Home page   ENGLISH

Welkom by die Aflaai bladsy van die GMPBasic sagteware sisteem.


GMPBasic Cloud Download

Die GMPBasic sagteware is 'n gevorderde bestuursprogram wat die gebruiker toelaat om 'off-line' op hul rekenaars te kan werk sonder om op die internet te werk.
In die verloop van u diere se data te laai en te bestuur gaan u baie inligting stoor. Dit is vir hierdie rede dat die kragtige Windows SQL 2008 R2 Express weergawe die huidige databasis is vir die sisteem.

Sodra u al die komponente van die sisteem afgelaai en ge-installeer het sal u periodiek opgraderings ontvang en doen. hierdie sal program verberinge of gebruikers verbeteringe insluit soos wat die GMP Na-speurbaarheid program stelselmatig bly uitbrei tot die voordeel van die gebruiker.

Gebruikers wat goeie on-onderbroke internet konneksie het sal die drie komponente redelik maklik vir die sisteem se eerste installasie proses kan aflaai.Daar is twee tipes gebruikers:


   1. ------------  Download software

Eerste keer gebruikers wat AL drie die komponente moet installeer.


   2. ------------  Download software

Huidige en vorige gebruikers wie gewoonlik nie weer die volledige installasie hoef te doen nie aangesien die belangrikste komponente moontlik reeds op hul rekenaars bestaan.

Applikasie aflaai

Verseker dat indien u rekenaar deel is van n klein of groot besigheid, regering of ander instansie rekenaarnetwerk dat u netwerk u toelaat om die applikasie op u rekenaar te laai. Verskeie besighede het "FIREWALL" protokols in plek wat keer dat sagteware afgelaai mag word van die internet.

Indien u onseker is hoe die installasie moet geskied, lees gerus deur die stap vir stap inligtingsblad

 

 

 

Download GMPBasic software

Die nuwe generasie GMPBasic and GMPTag Manager  'desktop' applikasies is 'n groot vordering om vir gebruikers die beste moontlike werks vermo tussen 'n 'desktop' en die on-onderbroke internet (cloud) werksomgewing te verskaf.

In die ontwikkeling, groei en uitrol van die GMP Na-speurbaarheid sisteem stel die struktuur die beste moontlike oplossing daar vir GMP om die gebruiker te diens.

Indien u aflaai proses deur die internet te stadig geskied deurdat u bandwydte nie voldoende is nie kan die onderstaande roete gevolg word.


'n CD / rekenaar geheuestokkie weergawe wat makliker en vinniger kan installeer kan aan u gestuur word teen 'n bekostigbare bedrag wat u vanaf GMP kan aankoop.
Die CD / geheuestokkie is beskikbaar teen 'n bedrag van R195.00 ( BTW & posgeld uitgesluit) in Suid Afrika, Lesotho, Swaziland, Botswana, Zimbabwe, Namibi (Namibi produsente wat gemagtig is om na Suid Afrika toe uit te voer) T&K =
**

Belangstellende mense van ader lande kan deur middel van hul Departement Landbou, Veearstenydienste aanvraag doen oor hoe om die program te bekom.

Laat ons toe om u by  te staan met u groei in die GMP sisteem.

Daar word 'n jaarlikse ondersteuningsfooi gehef wat gebruik word om die program te bly ontwikkel en te ondersteun. Die laat ook toe vir afstand gedrewe internet ondersteuning vir die gebruikers.

 

 

 

 


Contact Us

** GMP support - Verskaf asseblief besonderhede oor hoe om die installasie CD & Jaarlikse ondersteuningsfooi te betaal.

Maak asseblief seker dat wanneer u die GMPBasic program afsluit u beide die rekenaar 'Backup' maak en na die sentrale databasis stoor (synchronisation) na elke werksessie.