AFRIKAANS - EKSTERNE VERSENDING

Eerstens moet u die nuwe eienaar of bestemming se besonderhede voltooi het in "OWNER SETUP" en "LOCATION SETUP" in die linker kant se menu afdeling ( Setup ) in GMP Basic. Volgende kan die versending uitgevoer word deur na DISPATCH en dan die DISPATCH LOCATION te gaan en die nuwe eienaar of bestemming se besonderhede te selekteer.

Diere word vanaf n "paddock location" geselekteer

Hierdie voorbeeld illustreer hoedat verse b.v. vanaf een groep na n teeltrop (Breeding group) geskuif word.

Die verse word in die drukgang gesorteer en geselekteer en hul gewigte gemeet om hul kritiese paarmassa te kan evalueer.

Spesifieke verse wat voldoen aan die teel doeleindes word geselekteer en word dan na die teelgroep binne in die eienaar se GMPBasic sagteware versend. 

In die "dispatch" funksie selekteer die "animal type" waaraan die dier resorteer b.v. cattle. Hierdie sal al die diere vertoon wat in die spesifieke kamp of groep "default dispatch location" is.

Checking Animals for Dispatch

Beeste, skape, bokke, varke, volstruise, perde, honde, katte, wild, voeels, ens.

Die sisteem laat toe dat diere volgens hul groepe geselekteer kan word in "DEFAULT Locations" in "Owner Locations" in die SETUP se menu funksie.

------------------------------

Die spesifieke diere wat verskuif word se DISPATCH REPORT vorm met die relevante diere se basiese besonderhede op.

Import Animals

Die verwysings nommer vir die betrokke diere wat ingetrek gaan word van n verskaffer word vanaf die e-pos gekopieer. Die nommer word in die 'IMPORT' funksie geplaas. Hierdeur kan die diere se data vanaf die sentrale databasis af ingetrek word na die nuwe eienaar se GMPBasic program.

 

 

Data Security

Die "Dispatch funksie" in "Transactions" word gebruik om diere rond te skuif in die sisteem van een lokaal of groep na n ander. Daar bestaan 2 kategoriee van versending: Interne & eksterne

Interne versendings geskied vanaf een groep na n ander binne een eienaar se GMPBasic sisteem. Die sisteem hou rekord van die getalle diere asook die datums wanneer hulle rond geskyf was en waarnatoe.
Versendings (Dispatches) kan ook gedoen word volgens gewig groepe.

Interne versendings word hier gedoen o.a. na teelgroepe toe.

------------------------------

Interne versendings funksies:

------------------------------

Eksterne versendings word gedoen wanneer diere verkoop of of geskuif word na persele anders as die waarop hulle normaalweg voorkom.

Die sisteem produseer n versendings kennisgeweing via e-pos na die nuwe eienaar of bestemming. Konnekteer met die internet en sinkroniseer met die GMPBasic program na die GMP sentrale databasis. Die aksie sal die e-pos aan beide uself en die nuwe eienaar / bestuurder van die diere stuur.

n Papier kopie word gegenereer wat aan die trok of voeryuig bestuurder gegee kan word vir bewegings kontrole doeleindes. Hierdie papier bewysstuk kan gebruik word om eienaarskaap of magtiging om die diere te vervoer te bewys van die vorige na die nuwe eienaar toe.

Die diere kan dan na die volgende eienaar of bestemming se GMPBasic sagteware bestuursisteem ingetrek word.

Hierdie funksies word verrig deur n stuur en ontvangs aksie d.m.v n internet konneksie. Die proses word outomaties gedoen sodra die verwyssingsnommers in die program se "IMPORT ANIMALS" funksie gelaai is en die knoppie gedruk word. Hierdie aksie dien ook as n rekordhouding van bio-sekuriteit monitering asook bewegings kontrole.

All inligting wat oor die dier aangeteken is soos b.v. geboortes, gewigte, teelrekords, behandelinge ens. word saam in die dier se rekords na die volgende elektroniese invoer bestemming van GMPBasic gestuur.

Ondersteuning en navrae  

Sell +27 83 630 7181

------------------------------

Contact Us